Er Assistans logotyp

Er Assistans
i Mellansverige AB

Vill du prata med oss?

019-609 06 50

Hitta till oss

Se karta

Personlig assistans

Förutsättningar

För att få personlig assistans finns det vissa förutsättningar du behöver uppfylla. Vilka är dina behov?

Ålder

Du kan inte beviljas assistans efter att du fyllt 65 år. Har du fått assistans beviljad innan din 65-års dag får du dock behålla denna.

Personkrets

För att ha rätt till personlig assistans enligt LSS måste du tillhöra ”personkrets”. Det finns tre personkretsar upptagna i LSS:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Det är alltså diagnoser i läkarintyg som avgör om personkrets 1 eller 2 är tillämpliga. För att tillhöra personkrets 3 är diagnosen i sig inte avgörande. Det är ditt varaktiga funktionshinder i kombination med ditt hjälpbehov som avgör personkretstillhörighet.

Grundläggande behov

Att du behöver hjälp med dina grundläggande behov är ytterligare ett villkor för att beviljas personlig assistans. Till grundläggande behov räknas:

  • Personlig hygien – Behöver du assistans vid dusch/bad? Behöver du hjälp vid tandborstning? Behöver du hjälp vid toalettbesök? Hur lång tid tar det?
  • Måltider – Om du behöver hjälp med matning är anses måltider vara ett grundläggande behov. Om du däremot kan äta självständigt är tillagningen inte ett grundläggande behov, utan ett ”övrigt personligt behov”.
  • Av- och påklädning – Om du behöver aktiv, handgriplig hjälp för att få på dig eller av dig kläderna är det ett grundläggande behov. Hur lång tid tar det?
  • Kommunikation – Om du behöver hjälp att kommunicera. Att kommunicera innebär mer än att tala. Till kommunikation hör också förmågan att förstå vad som sägs/förmedlas, att förstå sin omgivning men också att skapa och upprätthålla sociala kontakter.
  • Annan hjälp – Förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Denna punkt rymmer flera olika saker. I många fall handlar det om ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Det kan till exempel vara fråga om en person som inte förstår vad som är farligt och olämpligt eller en person som rymmer och därmed riskerar att skada sig själv eller andra.
Övriga personliga behov

Om du har rätt till hjälp med de grundläggande behoven kan du även få assistans för övriga behov. Det är då frågan om hjälp vid till exempel fritidsaktiviteter, sjukvårdsbesök, matlagning, sköta ett arbete.

Dubbelassistans

För att få assistans av två eller flera personer samtidigt måste behovet styrkas av en arbetsterapeut. Arbetsterapeuten gör en utredning för att utröna om ditt behov av dubbelassistans istället för en extra person istället kan tillgodoses av ett hjälpmedel eller bostadsanpassning.

Dina behov och önskemål i centrum

Vi sätter alltid våra kunder och deras behov och önskemål i centrum när vi utformar den personliga assistansen. Målet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån de rättigheter som finns och de egna förutsättningar varje enskild kund har.

Underlättar vardagen för dig och din familj

Genom vårt arbete med ditt barn eller din anhöriges personliga assistans så hoppas vi att vi kan underlätta vardagen för dig som anhörig och din familj och låta er njuta av ert vardagliga liv tillsammans som alla människor borde har rätt till. Ge er lite av er kraft tillbaka.

Att ha assistans i hemmet kan vara ovant och komplicerat så därför är det viktigt att man kan välja de assistenter som passar i den arbetssituationen, assistenter som respekterar dig och din familj. Vi vill att vår hjälp ska innebära att du och din familj ska känna trygghet, frihet och avlastning.

Om du bestämmer dig för att anlita Er Assistans så tar vi hand om allt det praktiska.

Människa får hjälp att sätta på sig hjälmen.

Assistans för barn

Barn och ungdomar har rätt till personlig assistans precis som alla andra.

Det kan vara svårt att som förälder bestämma sig för att söka assistans till sitt barn eftersom det sitter djup rotat att man ska ta hand om sitt barn trots funktionsnedsättning. Ett liv som förälder till ett funktionshindrat barn kan vara svårt och man kanske inte har orken att söka hjälp, utan livet rullar på med stora ekonomiska problem som följd eftersom man stannar hemma och tar hand om sitt barn och missar en inkomst från en förälder. Att ta steget att söka om assistans för sitt barn kan därför ta tid.

Det kan vara svårt att veta om ens barn har rätt till personlig assistans. Var går gränsen mellan föräldraansvar och möjligheten att få hjälp av en personlig assistent? Om du är osäker på om ditt barn är berättigad till personlig assistans kontakta oss.

Som anordnare kan vi hjälpa dig med ansökningar och information om din assistans.

Det som är viktigt att veta är att du som förälder också kan arbeta som personlig assistent åt ditt barn.

Hos oss är du trygg

Som assistansanordnare så hjälper vi dig med alla administrativa uppgifter, som till exempel:

Personaltillsättningar
Schemaläggning
Lönehantering
Tidsredovisningar
Ansöka om mer tid till din assistans.

Vi ser även till att din personal får utbildning och information.

Om du inte har assistans tidigare så hjälper vi dig att söka personlig assistans. Vi hjälper dig att söka hos kommunen och försäkringskassan. Se under fliken förutsättningar för assistans om du är berättigad till assistans.

Juridisk rådgivning

För att du inte ska behöva sätta dig in i alla de lagar, regler och processer inom Personlig assistans och kanske gå miste om mycket, så hjälper vi dig med detta.

Vi samarbetar med juridiska experter och hjälper dig med att få den assistansen du har behov och laglig rätt till.

Ta kontakt med oss vi hjälper dig gratis med ansökningar, överklaganden och rådgivning.

Undrar du om du har rätt till personlig assistans? Kontakta oss

Kvinna i rullstol på gala

Låt oss hjälpa dig

Kontakta oss

Adress

Orvar Bergmarks plats 1, 702 23 Örebro
Kungsgatan 57, 461 34 Trollhättan