Vi på Er Assistans uppskattar att du besöker vår hemsida. Vi vill informera dig om att vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Personuppgifter

När du blir kund hos Er Assistans eller kontaktar oss via hemsidan samt söker anställning hos oss så ger du oss tillgång till personlig information som exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer. Den informationen använder vi i syfte att kontakta dig och vidarebefordra information men också för att skicka ut nyhetsbrev/inbjudningar gällande olika arrangemang.

Våra nuvarande kunder

När det gäller våra nuvarande kunder behandlar vi exempelvis namn, adress, personnummer. Vi behandlar också e-postadress, telefonnummer, och uppgifter om kontaktperson exempelvis god man. Vi behandlar dessutom uppgifter om vilka insatser du har samt uppgifter angående hälsa.

Vi behandlar ovanstående personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt de lagar och regler som gäller för vår verksamhet. Exempelvis, enligt LSS är vi skyldiga att dokumentera insatser och spara denna dokumentation under en viss tidsperiod innan vi kan radera den. Vi behandlar också personuppgifter baserat på avtal så att vi ska kunna leva upp till våra skyldigheter enligt det avtal som finns mellan oss och dig som kund. Vi behandlar slutligen också personuppgifter utifrån ett berättigat intresse eftersom vi måste kontakta myndigheter för att kunna leva upp till våra skyldigheter enligt lagar och regler. Detsamma gäller även för att kunna utöva rättigheter enligt ovanstående.

Potentiella kunder

När du kontaktar oss i syfte att bli kund hos oss så behandlar vi dina personuppgifter. Personuppgifter som behandlas kan exempelvis gälla ditt behov av personlig assistans. Dessa uppgifter sparar vi endast så länge som de är relevanta. Om du blir kund hos oss så kommer vi också att behandla dina personuppgifter mot bakgrund av rättslig förpliktelse, avtal samt berättigat intresse.

Arbetssökande

Under rekryteringsprocessen behandlar vi dina personuppgifter. Vi kan inte behandla en ansökan om att arbeta hos oss utan att behandla dina personuppgifter. Vi använder dina personuppgifter enbart under rekryteringsprocessen och ger inte ut denna information till någon annan part.

Skyddet av personuppgifter

Vi arbetar enligt tydliga rutiner, policys som gäller skyddet av personuppgifter. Endast personal som behöver tillgång till personuppgifter i sitt arbete har tillgång till dessa.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar endast ut personuppgifter när det krävs enligt lag eller avtal.

Frågor om behandling av personuppgifter

Er Assistans är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande e-postadress: info@erais.se. Dataskyddsombud är Lars-Johan Decker och kan nås på: lj@erais.se.