Er Assistans i Mellansverige AB arbetar med personlig assistans till människor med funktionsnedsättningar barn och vuxna enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen (SoL). Vårt stöd är individuellt anpassat och präglas av lyhördhet för varje persons behov och önskemål. Vi möter våra kunder med empati och respekt.

Vår styrka ligger i det personliga engagemanget och vår lyhördhet inför varje individs vilja och behov. Bra och tydlig kommunikation skapar goda förutsättningar för bra assistans. Vi hjälper dig med all samordning kring din assistans. Vi har kunder i hela Sverige. Vi har kollektivavtal med KFO.