Juridisk rådgivning

För att du inte ska behöva sätta dig in i alla de lagar, regler och processer inom Personlig assistans och kanske gå miste om mycket, så hjälper vi dig med detta.

Vi samarbetar med juridiska experter och hjälper dig med att få den assistansen du har behov och laglig rätt till.

Ta kontakt med oss vi hjälper dig gratis med ansökningar, överklaganden och rådgivning.

Undrar du om du har rätt till personlig assistans? Kontakta oss