Er Assistans i Mellansverige

med kunden i centrum!

Att jobba hos oss

På Er Assistans i Mellansverige

Jobba hos oss

I vår vision säger vi att våra medarbetare gör Er Assistans till Sveriges bästa assistansanordnare. Det gör att vi lägger mycket tid på att hitta rätt medarbetare till våra uppdrag. Vi tror att människor som verkligen tycker om sitt yrke gör ett bättre jobb. Och gör man ett bra jobb så trivs kunden. Vi söker därför personer med kompetens, erfarenhet och hjärtat på rätta stället som vill vara med och göra skillnad för en annan människa.

Er Assistans i Mellansverige på Arbetsförmedlingen


Våra assistenter är vår viktigaste resurs

Vår målsättning är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det innebär att du som personlig assistent måste ha stor respekt för den funktionshindrades behov av privatliv samtidigt som du assisterar denne person i hans eller hennes vardag. Detta kräver lyhördhet och förmåga att samspela med den funktionshindrade och hans eller hennes anhöriga, arbetskamrater, vänner och andra människor runt omkring.

Våra assistenter och våra anställda i administrationen är vårt företags främsta resurs. Respekt, diskretion och tystnadsplikt är viktiga hörnstenar i vår verksamhet. Som personlig assistent har du tystnadsplikt under anställningen men också sedan anställningen upphört.


Kontinuerlig utbildning

När du blir anställd hos Er Assistans får du introduktion på din arbetsplats. Vi erbjuder ett flertal kurser inom olika områden t.ex. lyfttekning, HLR, LSS grundutbildning m.m. varje år.

Mer anpassad utbildning köps in efter behov.


Avtal som ger trygghet

Vår arbetsgivareorganisation heter KFO och vi följer det kollektivavtal som finns mellan KFO och Kommunal. Som anställd hos oss omfattas du av en rad avtalsförsäkringar som exempelvis ersättning vid olycksfall, avtalspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada samt grupplivförsäkring.


Lediga jobb

Alla våra jobb listas på Arbetsförmedlingens hemsida. Ange Er Assistans som sökord.