Er Assistans i Mellansverige

med kunden i centrum!

Er Assistans

i Mellansverige

Våra värderingar

Våra nyckelord är närhet, ärlighet och öppenhet. Det viktigaste för Er Assistans är att den assistansberättigade har kontroll över sin personliga assistans och att personalen känner sig delaktig i hur arbetet utförs.

Vi anser att alla människor har lika värde. Alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Vi tycker att det är viktigt att visa stor lyhördhet för värderingar, förutsättningar och behov.

Vi lägger stor vikt vid att personalen arbetar med närhet och öppenhet i kontakten med den assistansberättigade.

Vi finns alltid som ett stöd för den enskilde för att den enskilde skall kunna leva utifrån sin identitet och personlighet, vilket innebär ett värdigt liv.

Självbestämmande, respekt och integritet är centralt i våra medarbetares arbete med den assistansberättigade.

En förutsättning för att lyckas med vårt uppdrag är att ha kompetenta medarbetare som är lyhörda för den assistansberättigade och dennes behov och önskemål. Medarbetare som känner sig trygga i sin yrkesroll och som arbetar med respekt för individen.

Den assistansberättigade ska känna inflytande och delaktighet.


Varför välja Er Assistans

Vi sätter kunden i fokus och utformar assistansen efter varje enskilds kunds önskemål. Du får en assistansanordnare som respekterar dig och din situation. Vår målsättning är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du väljer dina egna assistenter. Vi lägger stor vikt vid att du och dina assistenter ska passa bra ihop och detta börjar vi med redan i första fasen av rekryteringen, där vi utser de bästa kandidaterna och dessa är du sedan med och väljer bland. Vi tar hänsyn till dina önskemål och assistenternas profiler så att du får hög kvalitet när det gäller matchningen.

Vårt mål är att du som kund ska få assistenter som du trivs tillsammans med och känner dig trygg med. Därför är det en självklarhet för oss att du är delaktig genom hela rekryteringsprocessen och själv bestämmer vilka som ska anställas som dina personliga assistenter.

Du får din egen kontaktperson som ansvarar för rekrytering och fortbildning av dina assistenter och din kontaktperson fungerar även som personalchef till dessa. Tillsammans med dig utser vi en arbetsledare för att sköta det dagliga arbetet. Det kan vara du själv, din företrädare eller någon av dina assistenter.

Din kontaktperson hjälper dig med all samordning av din assistans.

Vi håller en tät och nära kontakt med våra kunder och assistenter.


Vårt arbetssätt

Som kund hos oss ska du känna dig trygg och veta att vi följer de lagar, avtal och regler som styr vår verksamhet. Insyn och öppenhet är självklart hos oss. Medinflytande är också en självklarhet.

En medarbetare som trivs och som tycker om att komma till sin arbetsplats är viktigt för oss, det återspeglar sig på våra kunder. Våra Assistenter är spjutspetsen i vår verksamhet och är ansiktet utåt till våra kunder dygnet runt. Därför är vi väldigt måna om våra medarbetare.

Vi sätter alltid våra kunder och deras behov och önskemål i centrum när vi utformar den personliga assistansen. Målet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån de rättigheter som finns och de egna förutsättningar varje enskild kund har.

Vi utformar alltid vår personliga assistans enligt riktlinjerna i LSS.

Vi strävar efter att få assistenter som är stolta över sitt arbete och sin prestation eftersom vi vet att detta ger trivsel på jobbet och en bra relation till våra kunder.

Våra anställda ska känna sig uppskattade på jobbet och våra kunder och assistenter ska känna sig trygga.

Vi strävar efter att bli bättre på de tjänster vi erbjuder och att alltid erbjuda personlig assistans av bästa möjliga kvalitet.

För att detta ska vara enligt era önskemål också så vill vi att ni hör av er till oss med synpunkter på detta förbättringsarbete för kunder och assistenter.

Har du några synpunkter eller idéer så är du välkommen att kontakta oss.


Att bli kund ska vara enkelt

Efter första kontakten via telefon eller e-post så bestämmer vi en tid för ett personligt möte. Antingen träffas vi på vårt kontor eller så kommer vi hem till dig. Detta möte är helt förutsättningslöst och du förbinder dig inte till någonting. Vi arbetar givetvis under tystnadsplikt.

På mötet så träffar du någon av våra kundansvariga och på detta möte får du berätta din situation med egna ord och dig själv som utgångspunkt.

Om du inte har assistans så lyssnar vi och ställer frågor för att kunna bedöma din situation och din rätt till assistans.

Har du redan assistans så får du berätta vad du har tänkt att vi ska förbättra för dig och dina assistenters situation.

Vår kundansvarige berättar också om Er Assistans, hur vi arbetar och hur vi skulle kunna underlätta vardagen för dig.

Vi bokar in nästa möte.

På detta möte går vi igenom de möjligheter du har. Vi går igenom de förslag vi har till dig för att lösa ditt assistansbehov.

Efter mötet har du säkert en del att fundera på. Tänk över hur du vill ha det i lugn och ro och diskutera med dina nära.

Har du eller någon av dina anhöriga några frågor så är ni välkomna att kontakta oss när ni vill.

Ditt nästa steg är att du meddelar oss Ditt val.

Om du bestämmer dig för att anlita Er Assistans så tar vi hand om allt det praktiska.

Från det datum du anser lämpligt tar vi över ansvaret för din personliga assistans.


Fråga Steven

Steven har varit kund hos Er Assistans sedan bolaget startade. Är du intresserad av att veta vad Steven tycker om oss, så ta gärna kontakt med honom.