Er Assistans i Mellansverige

med kunden i centrum!

Förutsättningar för assistans

Vilka är dina behov?

Förutsättningar för assistans

Ålder

Du kan inte beviljas assistans efter att du fyllt 65 år. Har du fått assistans beviljad innan din 65-års dag får du dock behålla denna.

Personkrets

För att ha rätt till personlig assistans enligt LSS måste du tillhöra ”personkrets”. Det finns tre personkretsar upptagna i LSS.

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Det är alltså diagnoser i läkarintyg som avgör om personkrets 1 eller 2 är tillämpliga. För att tillhöra personkrets 3 är diagnosen i sig inte avgörande. Det är ditt varaktiga funktionshinder i kombination med ditt hjälpbehov som avgör personkretstillhörighet.

Grundläggande behov

Att du behöver hjälp med dina grundläggande behov är ytterligare ett villkor för att beviljas personlig assistans. Till grundläggande behov räknas:

1. Personlig hygien. Behöver du assistans vid dusch/bad? Behöver du hjälp vid tandborstning? Behöver du hjälp vid toalettbesök? Hur lång tid tar det?

2. Måltider. Om du behöver hjälp med matning är anses måltider vara ett grundläggande behov. Om du däremot kan äta självständigt är tillagningen inte ett grundläggande behov, utan ett ”övrigt personligt behov”.

3. Av- och påklädning. Om du behöver aktiv, handgriplig hjälp för att få på dig eller av dig kläderna är det ett grundläggande behov. Hur lång tid tar det?

4. Kommunikation. Om du behöver hjälp att kommunicera. Att kommunicera innebär mer än att tala. Till kommunikation hör också förmågan att förstå vad som sägs/förmedlas, att förstå sin omgivning men också att skapa och upprätthålla sociala kontakter.

5. Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Denna punkt rymmer flera olika saker. I många fall handlar det om ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Det kan till exempel vara fråga om en person som inte förstår vad som är farligt och olämpligt eller en person som rymmer och därmed riskerar att skada sig själv eller andra.


Övriga personliga behov

Om du har rätt till hjälp med de grundläggande behoven kan du även få assistans för övriga behov. Det är då frågan om hjälp vid till exempel fritidsaktiviteter, sjukvårdsbesök, matlagning, sköta ett arbete.


Dubbelassistans

För att få assistans av två eller flera personer samtidigt måste behovet styrkas av en arbetsterapeut. Arbetsterapeuten gör en utredning för att utröna om ditt behov av dubbelassistans istället för en extra person istället kan tillgodoses av ett hjälpmedel eller bostadsanpassning.